تکلیف کاربران با وایبر، وی‌چت، تانگو و… را روشن کنید