تکذیب لغو تعطیلی پنجشنبه ها

خورنا: معاون متوسطه وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مصوبه شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر ساماندهی زمان آموزش در دوره ابتدایی و متوسطه به قوت خود باقی است، گفت: تعطیلی پنجشنبه‌ها لغو نمی‌شود، بلکه نوع اجرای آن تغییر خواهد کرد. علی زرافشان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره خبر منتشر شده یکی…