تکذیب فیس بوک رئیس دانشگاه آژاد

37
خورنا: حمید میرزاده، سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی عضویت خود در فیس بوک را تکذیب کرد. روز گذشته در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید صفحه ای در فیس بوک به نام سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی راه اندازی شد…