تولی گری شیلات

خورنا: روابط عمومی اداره کل شیلات خوزستان در توضیحاتی آورده است: شیلات خوزستان به وظایف تولی‌گری خود عمل کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، روابط عمومی اداره کل شیلات خوزستان در پاسخ به خبر منتشر شده در این خبرگزاری با عنوان «شیلات خوزستان فرصت‌سوزی می‌کند» در توضیحاتی آورده است: صنعت شیلات در استان خوزستان با رشدی غیرقابل…