تولی گری شیلات

37
خورنا: روابط عمومی اداره کل شیلات خوزستان در توضیحاتی آورده است: شیلات خوزستان به وظایف تولی‌گری خود عمل کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، روابط عمومی اداره کل شیلات خوزستان در پاسخ به خبر منتشر شده در…