تولید گوشت اندیمشک

رئیس جهاد کشاورزی اندیمشک:

خورنا – محمد جعفر آفرین در گفت‌وگو با خبرنگار خورنا دراندیمشک اظهار داشت: امسال بیش از سه هزار هکتار از اراضی شهری و روستایی اندیمشک به تولید ذرت علوفه اختصاص یافت. وی افزود: امسال بیش از ۱۷۰ هزار تن ذرت علوفه در اراضی شهری و روستایی اندیمشک تولید شد که این حجم تولید شهرستان را به قطب تولید علوفه استان…