تولید کننده های

آمنه محتشمی- خورنا – خبرنگار خورنا در بندر ماهشهر اینبار به سراغ یکی از موفق ترین تولید کننده های بومی بندر ماهشهر خالد شهیبی مدیر عامل شرکت ماهران ساحل جنوب با نام تجاری( تکاوران لوله )رفته تا ضمن معرفی این کارآفرین نمونه به پای صحبت های وی نشسته و از برنامه های توسعه ای آینده اش مطلع گردد،در عرصه ای…