تولید ناخالص

37
خورنا: معاون سابق استاندار خوزستان گفت: 14 درصد تولید ناخالص داخلی متعلق به خوزستان است به همین دلیل هر چه در این استان کار و تلاش شود بازهم کم به نظر می رسد. به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل عامری گلستان…