تولید داخلی

خورنا: رییس انجمن صنفی کشاورزان دزفول گفت: واردات ذرت و عرضه این محصول همزمان با برداشت، قیمت ذرت تولید داخل را تحت‌الشعاع قرار داده است. ناصر نظرزاده عنوان‌کرد: در حال حاضر برداشت ذرت از سطح 35 هزار هکتار اراضی دزفول آغاز شده که 30 هزار هکتار از این اراضی ذرت دانه‌ای و 5 هزار هکتار علوفه‌ای است. وی افزود: پیش‌بینی می‌شود…