تولید برق از نور خورشید

خورنا: در آلمان که شدت تابش خورشید 50 درصد کشور ماست 32 هزار مگاوات انرژی از نور خورشید تولید می شود در حالی که شدت آفتاب در خوزستان می تواند برق کل خاورمیانه را تأمین کند سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس با تأکید بر اینکه انرژی 7 میلیارد نفر جمعیت زمین را می توان در طول…