تولید انیمیشین خوزستان

37
خورنا: مسئول کانون پرورش فکری شماره 5 اهواز گفت: نوجوانان اهوازی عضو کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با موضوع رضوی سه فیلم پویانمایی ساختند. لیلا رحمانیان اظهار کرد: نوجوانان دختر و پسر عضو این مرکز با هدایت مربیان کانون…