تولیدات کشاورزی خوزستان

رئیس سازمان برنامه و بودجه خوزستان

خورنا – رئیس سازمان برنامه و بودجه خوزستان گفت:از سازمان منطقه آزاد اروند گله‎مندیم و انتظار داریم همانطور که مدیریت ارشد استان، آنها را از اعتبارات استانی محروم نکرد، این سازمان نیز در تدوین برنامه ای استان نقش جدی ایفا کنند. به گزارش ایرنا امید حاجتی روز دوشنبه در یازدهمین نشست اقتصاد مقاومتی استان خوزستان که با حضور مدیران دستگاه…