توليدات دامي

37
خورنا: معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی خوزستان گفت: میزان تولید گوشت مرغ در 8 ماهه امسال با افزایش 8.6 درصدی نبست به مدت مشابه سال‌گذشته به 38 هزار و 614 تن رسید. محمد مشکورزاده عنوان‌کرد: از ابتدای سال تاکنون 43…