تولد نوزاد دو سر

37
خورنا: رئیس بیمارستان گنجویان دزفول از زایمان نوزادی دو سر در سومین بارداری یک خانم 30 ساله در ظهر امروز و در این بیمارستان خبر داد.به گزارش انتخاب به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی…