توقف ساخت‌وساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی اندیمشک

رئیس جهاد کشاورزی اندیمشک:

خورنا – محمد جعفر آفرین در گفت‌وگو با خبرنگار خورنا در اندیمشک اظهار داشت: اداره جهاد کشاورزی اندیمشک توجه به حفاظت از اراضی کشاورزی شهرستان را به عنوان یک اصل مهم و ضروری مورد توجه خود قرار داده است. وی افزود: به همین جهت و با همکاری نیروی انتظامی و دادستان شهرستان با هرگونه زمین خواری و تخلف در تغییر…