توفیق آلبوناصر

37
خورنا: توفیق آلبوناصر با پنج رای موافق اعضای شورای شهر، شهردار دارخوین شد. ظهر امروز با برگزاری جلسه انتخاب شهردار، با کسب پنج رای موافق اعضای شورای شهر، توفیق آلبوناصر شهردار دارخوین شد. در همین راستا تا آمدن حکم رسمی شهردار…
37
خورنا: شهردار شادگان گفت: شهرداری این شهر ۲۰ میلیارد ریال از ادارات دولتی طلبکار است. توفیق آلبوناصر اظهار کرد: شهرداری این شهر 20 میلیارد ریال از ادارات دولتی طلبکار بوده و همین مسئله اجرای پروژه‌های عمرانی و…