توسعه گردشگری

37
خورنا: دبیر کانون جهانگردی آبادان گفت: متاسفانه سازمان منطقه آزاد اروند توجهی به توسعه گردشگری در شهرهای آبادان و خرمشهری ندارد. احمد امیری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: سازمان منطقه آزاد اروند در بخش گردشگری تاکنون هیچ …