توسعه کشاورزی

37
خورنا: فرماندار شادگان گفت: انتظار داریم طرح توسعه کشاورزی که به بخش تولید و کشاورزی كمك می‌کند، همچون گذشته ادامه یابد. عبدالزهرا سنواتی اظهار کرد: این طرح در تاریخ یکم آذرماه امسال منتفی اعلام شد. وی افزود: طرح توسعه…