توسعه پایدار

فرماندار اندیمشک:

خورنا – فرماندار اندیمشک گفت: حمایت بانک ها از رشد سرمایه گذاری در واحدهای تولیدی و توسعه اشتغال ضروری است. به گزارش خورنا از اندیمشک، حمید رضا گودرزی در نشست شورای اشتغال شهرستان، اظهار داشت: افزایش فرصت های شغلی با…

با اعتبار چهل هزار میلیارد ریالی

خورنا: حمیدرضا گودرزی فرماندار اندیمشک از ارایه طرح احداث بندر خشک در این شهرستان به کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی خوزستان خبر داد. طرح احداث بندر خشک در اندیمشک در شمال خوزستان در وسعت پنج هزار…