توسعه فرصت های شغلی و افزایش بستر تولید

مدیر شهرک های صنعتی اندیمشک:

خورنا – مدیر شهرک های صنعتی اندیمشک گفت: با هدف توسعه فرصت های شغلی و افزایش بستر تولید در شهرستان ۱۰ واحد تولیدی و صنعتی در اندیمشک به بهره برداری می رسد. به گزارش خورنا از اندیمشک، صبح امروز و با…