توسعه شوشتر

خورنا: عضو شورای اسلامی شهر شوشتر گفت: در حال تدوین برنامه‌ها برای توسعه شوشتر هستیم و در این زمینه از همه اندیشمندان و صاحبان طرح و برنامه در سطح شهر استفاده می‌کنیم. به گزارش خبرگزاری فارس از شوشتر، سیدمحمدرضا حسینی‌ مرعشی ظهر امروز در دیدار با انجمن حامیان شوشتر اظهار کرد: فعالیت شبانه‌روزی…