توسعه شهری

خورنا: فرماندار اهواز در جلسه كميته برنامه‌ريزي اين شهرستان گفت: در عين حال كه توسعه شهر بايد همه‌جانبه و متوازن باشد؛ ولي در كنار توسعه شهر، نبايد از توسعه روستاها غافل شد. عبدالعزيز فدعمي در اين جلسه كه امروز، شنبه (نهم شهريورماه) برگزار شد، اظهار كرد: در دولت‌هاي نهم و دهم تلاش‌هاي بسياري در بحث توسعه شهري و روستايي…