توسعه آموزش‌های بازار محور

خورنا: نشست هم اندیشی راهکارهای توسعه آموزش‌های بازار محور با حضور مدیران آموزشگاه‌های آزاد، کارشناسان، مربیان بخش خصوصی و دولتی در مرکز فنی و حرفه‌ای این شهرستان برگزار شد. به گزارش خبرگزاری فارس از شوشتر، نشست هم‌اندیشی راهکارهای توسعه آموزش‌های بازار محور ظهر امروز با حضور مدیران آموزشگاه‌های آزاد، کارشناسان، مربیان بخش خصوصی و دولتی…