توزیع

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اهواز

مدیرعامل سازمان عمران شهرداری اهواز از اجرای طرح آسفالت مناطق محروم اهواز تا پایان سال خبر داد. سید سعید باب‌المراد با بیان اینکه عملیات روکش آسفالت میدان ورودی و فرعی‌های خیابان رامین عین دو، توسط سازمان عمران شهرداری اهواز صورت پذیرفت اظهار کرد: در راستای افزایش ایمنی معابر ورودی و پیشگیری از حوادث و سوانح رانندگی، عملیات روکش میدان ورودی…