توزیع کارت کنکور از ۳ تیر

خورنا: مشاور ارشد رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: داوطلبان در صورت مشاهده نواقص در کارت‌های شرکت در کنکور باید از سوم تا پنجم تیرماه به مراکز رفع نقص مراجعه کنند. حسین توکلی مشاور ارشد رئیس سازمان سنجش آموزش کشور گفت: بر اساس برنامه زمانی پیش‌بینی شده کارت‌های شرکت در آزمون تمام گروه‌های آزمایشی…