توریسم

37
خورنا  دکتر علی خدادای در جلسه هماهنگی برگزاری اولین همایش ملی گردشگری سلامت در استان خوزستان و کنگره منطقه‌ای جنوب غرب کشور با محوریت توریسم‌درمانی که امروز برگزار شد، اظهار کرد: بحث توریسم‌درمانی، دغدغه‌ای جهانی است که تبدیل به…