توریسم درمانی منطقه آزاد اروند

حلقه گمشده توجه مدیران و مسئولان؛

خورنا: بر توریسم درمانی در منطقه آزاد اروند می‌توان دالان پنهان اقتصادی نام نهاد زیرا در این بخش با وجود همه ظرفیت‌های موجود، تفکر جدی صورت نپذیرفته است. به گزارش خورنا، گفته می‌شود صنعت توریسم در دنیا دومین صنعت پردرآمد است. همچنین از حوزه‌ سلامت به عنوان سومین بازار پردرآمد در جهان یاد می‌شود که در کشورهای پیشرفته، حوزه‌…