تودیع و معارفه رئیس جهاد کشاورزی شادگان

خورنا – فرماندار شادگان در جلسه تودیع و معارفه رئیس جهاد کشاورزی این شهرستان گفت : حمید مطرودی از سمت ریاست اداره جهاد کشاورزی شهرستان شادگان تودیع و جبار حمادی به عنوان رئیس جدید این اداره معرفی شد. جلسه تودیع و معارفه رئیس جهاد کشاورزی شهرستان با حضور مهندس فرج اللهی فرماندار شادگان ،دکتر اقتصادی مدیر حوزه ریاست سازمان جهاد کشاورزی خوزستان و هئیت همراه ، مسئولین ادرات و دستگاهها در محل سالن اجتماعات فرمانداری برگزار شد و حمید مطرودی از سمت ریاست اداره جهاد کشاورزی شهرستان شادگان تودیع و جبار حمادی به… در ادامه بخوانید