توانمندی

خورنا معاون امور صنایع سازمان صنعت و تجارت خوزستان گفت: ​نمایشگاه مجازی توانمندی‌های تولیدی و صنعتی استان در حال راه‌اندازی است که هم‌اکنون اقدامات طراحی و مشاوره‌ای آن انجام شده است. سیدمهرداد محمدی‌وکیل اظهارکرد:​ استاندار خوزستان با صدور بخش‌نامه‌ای بر لزوم حمایت و خرید از تولیدات داخل استانی تاکید کرده است که براساس این بخش‌نامه سازمان صنعت و تجارت…