توانبخشی

گزارش خورنا از وضعیت اتیسم در استان؛

آمنه محتشمی خورنا:صبح امروز جمعی از بانوان مدیر شهرستان بندر ماهشهربا همراه داشتن کمک های نقدی ار تنها مرکز درمانی و توانبخشی اختلالات اتیسم جنوب استان در ماهشهر با هماهنگی سازمان هلال احمر شهرستان و با هدف آگاهی بخشی به عموم مردم از این بیماری و حمایت از این مرکز بازدید نمودند. خانم قنواتیان مدیر مرکز درمانی و توانبخشی شکوفه…