توافق ژنو

خورنا: به اعتقاد حسن روحانی، آنهایی که توافق ژنو را زیر سوال می برند، حقوقدان نیستند و سرهنگ اند. دکتر حسن روحانی در مصاحبۀ تلویزیونی خود با موضوع ارائۀ گزارش 100 روزه در پاسخ به سوالی پیرامون اظهارات برخی غربیها در باره مذاکرات هسته ای ژنو گفت: “آنهایی که این حرفها را می زنند، حقوقدان نیستند و سرهنگ اند”. از آنجا…
خورنا: توافق تیم مذاکره کننده هسته ای با پنج عضو دائم شورای امنیت و آلمان یک بمب خبری بود که صدای آن نه تنها در تمامی خانه های ایرانیان بلکه در سراسر جهان پیچید . ایرنا نوشت: قریب به اتفاق شبکه های تلویزیونی جهان برنامه های عادی خود را قطع کردند تا خبرهای نیمه شب ژنو را پوشش دهند،…
خورنا: عصرایران – قرار بود مذاکرات ایران و 1+5 در ژنو سوئیس ، 2 روزه باشد ولی در طول این مدت چه گذشت که قرار شد گفت و گو ها به روز سوم بکشد ، سوالی است که هیچ کس به جز مذاکره کنندگان و دولت هایشان خبری از آن ندارد. البته به نظر می رسد اسرائیل…