توافق بزرگ

37
خورنا: مذاکرات ایران و گروه 1+5 – پس از حدود یک دهه بن بست- از پنجشنبه گذشته به طور فشرده در ژنو سوییس جریان دارد، با ورود وزرای امور خارجه کشورهای مذاکره کننده به ژنو، به یک ˈتوافق بزرگˈ…