توئیتر

37
خورنا: وزیر امور خارجه کشورمان بدون نام بردن مستقیم، فرانسه را متهم کرده که با نیمی از پیش‌نویس پیشنهادی آمریکا مخالفت کرده و در این باره با خبرنگاران گفت‌وگو کرده است. به گزارش تسنیم، محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه…