ته لنجی آبادان و خرمشهر

خورنا: عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد اروند گفت: بحث کالای همراه ملوان قطعا شهرهای آبادان و خرمشهر را رو به پیشرفت می‌برد زیرا این دو شهر بیش از پیش مورد توجه دولت یازدهم هستند. «خبری در راه است»… این تابلو چند روزی مردم شهرهای آبادان و خرمشهر را درگیر خودش کرده بود زیرا همه در…