تهیه کننده آبادانی

خورنا: سعید زرگانی تهیه کننده برنامه «۴۵ دقیقه سلامت» با موضوع سرطان توانست رتبه نخست برنامه های تلویزیونی را درکنگره ملی برنامه جامع کنترل سرطان به دست آورد. به گزارش خبرنگار مهر، زرگانی توانست با تهیه این برنامه، جایزه ملی این کنگره، لوح ویژه سازمان جهانی یونسکو و لوح ویژه جشنواره را از آن خود کند. در جشنواره نگاه برتر از…