تنگي‌نفس

خورنا: معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي جندي‌شاپور اهواز با اشاره به مراجعه بيماراني با علائم تنگي‌نفس، پس از بارندگي روز گذشته، گفت: آنچه مسلم است هواي اهواز آلوده است، ولي اداره حفاظت محيط زيست پارامترها را طبيعي اعلام مي‌كند. دكتر سيدمحمد علوي اظهار كرد: شب گذشته و امروز برخي مراكز درماني در اهواز و اميديه پس از بارش باران، شاهد…