تنيس روي ميز

خورنا: سرمربی تیم تنيس روي ميز پتروشیمی بندرامام هدف اين تيم را در فصل جديد لیگ برتر کشور قهرمانی می داند. پیمان حسنی اظهارکرد: تاکنون تیم های پتروشیمی نوری عسلویه، هیات اصفهان، پتروشیمی بندرامام و هیات همدان برای حضور در لیگ اعلام آمادگی کرده اند که البته احتمال این که دو، سه تیم دیگر هم اعلام آمادگی کنند، وجود…