تنفسی

مدیر کل محیط زیست خوزستان

خورنا / سال گذشته در پی بارش نخستین باران‌های پاییزی تعدای از هم استانی ها دچار مشکلات تنفسی شدند و اکثر مراجعه کنندگان به اورژانس بیمارستان در حادثه آلودگی هوا، افراد دارای مشکلات تنفسی بودند. وی در خصوص تمهیدات صورت…
خورنا: استاندار خوزستان از بررسی علل تشدید بیماری‌های تنفسی در استان خوزستان در شورای عالی بحران کشور با حضور رئیس جمهور خبر داد. عبدالحسن مقتدایی اظهار کرد: امیدواریم در این شورا تصمیماتی جدی برای کاهش آلاینده‌های موجود در هوای شهر…