تندیس جانباز بنزین فروش هندیجان

خورنا – حکیمی / خبرنگار مادر گفت و گو با جانباز ۸ سال دفاع مقدس این گونه تندیس خودرا بیان کرد: نام سیف الله شنبدی با ۱۵درصد که در عملیات های والفجر ۸درمنطقه فاو-عملیات خور عبدالله براثر شیمیایی و موج انفجار از ناحیه سر چشم واعصاب وگوش مجروح که دریکی از بیمارستان های تهران بستری شدم دارای۵ فرزند ۳…