تمهیدات بازگشایی مدارس در اندیمشک مهیا شده است

خورنا : تمهیدات لازم برای بازگشایی مدارس در اندیمشک آماده شد فرماندار شهرستان اندیمشک گفت:تمهیدات و شرایط لازم برای بازگشایی مدارس در اندیمشک مهیا شده است. به گزارش روابط عمومی فرمانداری اندیمشک ، حمید رضا گودرزی فرماندار اندیمشک روز یک شنبه در نشست ستاد بازگشایی مدارس افزود:برقراری امنیت در تردد،استفاده از علائم ترافیکی،برنامه ریزی برای دیوارنویسی های لازم در ایجاد روحیه…