تملک دارایی

خورنا : 236 میلیارد ریال اعتبار تملک دارایی ها به شهرستان اندیمشک تخصیص یافت . نشست کمیته برنامه ریزی شهرستان اندیممشک برگزار شد . در این نشست که نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاههای اجرایی این شهرستان شرکت داشتند. فرماندار شهرستان اندیمشک گفت:از محل اعتبارات تملک دارایی های استان 236 میلیارد ریال اعتبار به این شهرستان اختصاص…