تمام مخالفان توافق هسته ای از تل آویو تا….!

۸۷۱۲۸_۵۱۷

وقتی جوجه های پاییزی در بهار شمردنی می شوند

خورنا : در حالیکه فضای داخلی کشور هم از فراز و نشیب‌های مذاکرات هسته‌ای بی‌نصیب نمانده و همواره مخالفت‌هایی و موافقت‌هایی پیرامون مذاکرات هسته‌ای…