تماس تلفنی اوباما و روحانی

پایگاه اطلاع رسانی رییس جمهور نوشت: در حاليكه رييس جمهوري اسلامي ايران در حال حركت از محل اقامت خود به سمت فرودگاه براي خروج از نيويورك بود، اين تماس برقرار شد و طرفين پيرامون مسايل مختلف با يكديگر گفت وگو كردند. به گزارش «انتخاب»، در اين گفت وگوي تلفني، دو طرف بر اراده سياسي براي حل سريع مساله…