تلاش روابط عمومی‌های شهرستان

خورنا: معاون فرماندار شادگان خواستار تلاش روابط عمومی‌های شهرستان برای بیان دستاوردهای دستگاه‌های مختلف اجرایی در هفته دولت شد. نعمت‌الله آلبوغبیش اظهار کرد: بدون شک در هفته دولت، روابط عمومی‌های ادارات و نهادهای در زمینه بیان دستاوردها و اقدامات اساسی دولت در عرصه‌های مختلف نقشی اساسی دارند. وی با اشاره به اینکه همه ساله از دوم تا هشتم شهریورماه به نام…