تلاش حامیان احمدی‌نژاد برای پیوستن به روحانی

خورنا: حامیان احمدی‌نژاد که خود مدعی‌اند‌ پایگاه عظیم مردمی دارند،‌ اینک به دنبال پایگاهی می‌گردند که بتوانند ادامه زندگی بدهند و البته در این میان نیز از پیچش‌های بزرگ سیاسی ‌ترسی ندارند، چرا که سیاست برای آنان، همانی است که گفته می‌شود «پدر و مادر ندارد». دولت احمدی‌نژاد، دولت چرخش‌های عظیم سیاسی است. این…