تقویت آموزش و پرورش

37
خورنا: فرمانده بسیج فرهنگیان استان خوزستان گفت: تحقق اهداف بسیج و منویات مقام معظم رهبری در نظام تعلیم و تربیت و به کارگیری بسیجیان در جهت توسعه و تقویت آموزش و پرورش بسیار مؤثر است. رضا طریفی امروز در گفت‌و‌گو با…