تقسیم اعتبارات عمرانی

استاندار خوزستان:

خورنا: استاندار خوزستان گفت: قطعا اعتبارات عمرانی براساس شاخص‌ها توزیع می‌شود و اولویت محرومیت‌زدایی است و هیچ بخش پنهانی در استانداری برای توزیع اعتبارات عمرانی وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری فارس از اهواز، عبدالحسن مقتدایی در سومین نشست…