تقدیر و تشكر مدیر شبكه بهداشت ودرمان ورئیس مركز بهداشت اندیمشك از فعالان عرصه سلامت