تقدیر فرماندار اندیمشک از حضور حماسی شهروندان در راهپیمایی روز جهانی قدس