تقاطع غیر همسطح دزفول

خورنا: مسوول روابط عمومی شهرداری دزفول گفت:زیر گذر تقاطع بلوار فتح المبین – امام خمینی (ره ) دزفول به زودی افتتاح می شود. امیر قنبر زاده افزود: عملیات اجرایی تقاطع غیر همسطح مذکور تا کنون 85 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تلاش می شود ظرف مدت یک ماه آینده به بهره برداری برسد.