تفاهم نامه همکاری پژوهشی

خورنا: در چارچوب حمایت از توسعه فناوری و ارتباطات بین صنعت و دانشگاه، فراهم کردن بستری مناسب برای تعامل بیشتر و پاسخ گویی به نیازهای صنعت فولاد، تفاهم نامه همکاری پژوهشی بین شرکت فولاد اکسین خوزستان و دانشگاه شهید چمران اهواز منعقد شد. به گزارش روز سه شنبه روابط عمومی این شرکت، با امضای تفاهم نامه ای…